Pianospel.eu – an online course of study since 2001

Pianospel.eu – an online course of study since 2001

Deel 2: Pianospel.nl: online leergang sinds 2001

 

Sinds 15 mei 2001 ben ik bezig met de website voor mijn pianolespraktijk: www.pianospel.nl. Tegenwoordig is er bijna geen pianodocent zonder een website maar in 2001 was ik een van de eerste pianodoc

Part 2: Pianospel.eu – an online course of study since 2001

The website for my piano lessons, Pianospel.eu,  has kept me busy since May 15, 2001. These days, it’s hard to find a piano teacher without a website but back then, in 2001, I was one of the first!

I can pinpoint two important reasons why I was quick off the mark.

First, an old schoolfriend, K. Wesselius, convinced me of the future importance of having a website and helped me to register Pianospel.eu. I am eternally grateful to him for this.

Second, my background in technology (before I graduated as a piano teacher, I studied Aviation and Space Technology at the Delft University of Technology from 1984-1989, and subsequently trained as a mathematics teacher from 1989-1990) enabled me to build a website single-handedly. Well almost, with a little design help from Mark Smit…

While developing Pianospel.eu, the idea came to me to place the study path I had created on the internet. I was using it myself, so why not make it generally available? It would draw visitors to the site, after all.

The study path I placed online was very rudimentary. Twenty or so linked pages, navigated alphabetically or through the nine different levels. I formatted the pages as a table, not as a database. Consequently, it wasn’t possible to perform sort or search functions.

You can see this very first version here (in Dutch only). To see the course of study, click on ‘Welke stukken kan ik spelen?’.

enten met een website.

Ik kan 2 belangrijke redenen noemen waarom ik er vroeg bij was.
Ten eerste overtuigde mijn vroegere middelbareschoolvriend K. Wesselius mij van het toekomstig belang van een website en hielp hij mij met het registreren van pianospel.nl. Hier ben ik hem nog steeds dankbaar voor.
Ten tweede kon ik door mijn technische achtergrond (voordat ik afstudeerde als pianodocent heb ik van 1984-1989 Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft gestudeerd en van 1989-1990 een opleiding tot wiskundeleraar gedaan) geheel zelfstandig een website bouwen. Voor webdesign heb ik toen hulp gehad van Mark Smit.

Tijdens de ontwikkeling van pianospel.nl kreeg ik het idee om de leergang die ik tijdens mijn studie had gemaakt ook op internet te zetten. Ik maakte er immers zelf gebruik van en waarom zou ik het niet algemeen beschikbaar stellen. Zoiets trekt immers ook bezoekers.

De leergang die ik toen online zette, zag er nog heel rudimentair uit. Het waren eigenlijk een stuk of twintig aan elkaar gekoppelde pagina’s zodat je kon navigeren op alfabet of op de negen verschillende niveaus. De pagina’s zelf had ik gemaakt als een tabel en niet als een database. Het was daarom niet mogelijk te sorteren of te zoeken.

Om de allereerste versie te bekijken: klik hier. Om de leergang te bekijken klik op 'Welke stukken kan ik spelen?'